Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum
Stadgar

§1. Namn
Föreningens namn är Musikon Musikförening.

§2. Form
Föreningen är en ideell förening.
 
§3. Syfte och målsättning
Föreningens syfte är att dokumentera svenska och svenskspråkiga musikinspelningar.
 
§4. Medlemskap
Föreningen är öppen för alla. Medlemsavgiften är 260 kr per år. Medlemskap ger tillgång till mer detaljerad information (intranät) på www.musikon.se samt tillträde till föreningens medlems- och årsmöte.
 
§5. Möten
Årsmöte sker sista söndagen i augusti och hålls digital form. Utlysning skrev minst med 24 timmars varsel. Möten sker om inget annat utlysts via google talk eller chatzy.com

§6. Styrelse
Ordförande och styrelsen beslutar över löpande frågor. Protokoll (chatt) från styrelsemötena är öppna.
 
§7. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från första september till sista augusti nästkommande år.
 
§8. Uteslutning
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av ordförande eller styrelsen uteslutas.

§9. På grund av föreningens ringa storlek och ekonomiska osäkerhet under första verksamhetsåret består syrelsen vid grundandet endast av ordförande och kassör: Patrik Carlsson 820127. Sekreterare anses överflödigt då mötena dokumenteras via chattlog. Eventuell utökning av styrelsen skrev vid 1:a årsmötet 2013.

 

Om Föreningen

Långsiktiga mål

Stadgar

Medlemskap

Insamling

antal medlemmar: 2

 

Gåvor | Om Musikon | Musikföreningen | Annonser | Artiklar | Statistik | Kontakta | Länkar