2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum


Lennart Östblom
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1980 Celsius - Samspel (Fiol)
1991 Elvert Under Ground - Christmas Day (Violin)
1992 Elvert Under Ground - Bottle Train (Fiol, mandolin, kör)
1994 Elvert Under Ground - Summer Knees (Violin, mandolin, nÀverlur)
Grupper:
Bandmedlem:
Celsius (Sandviken?)
Elvert Under Ground (Sandviken)