2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR


Arnold Svensson
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1980 Musikgruppen RAA - Musikgruppen RAA (Gitarr, domra)
1982 Musikgruppen RAA - Briggen Salta Annas Loggbok (slagverk, mandolin, munspel)
1992 Musikgruppen RAA - RAAriteter 1973-83 (slagverk, mandolin, munspel)
2005 Musikgruppen RAA - Onda Bet (Slagverk, gitarr, mandolin, domra)
Grupper:
Bandmedlem:
Musikgruppen RAA ()