2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR


Jonny Eriksson
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1979 Kurres Kapell - Kurres Kapell (Gitarr)
Grupper:
Bandmedlem:
Kurres Kapell (Boliden)