2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR


Björn Petersson
OBSERVERA!
 
Skivor:
Bandmedlem:
1979 Lag & Ordning - 51, Moderately Beat (Trummor)
2001 Love Explosion - April 2001 (Trummor)

Övrigt:
1990 Ingo & Floyd - Ingo & Floyd (Foto)
1994 Zeke Varg - Zeke Varg (Tekniker, mix)
Grupper:
Bandmedlem:
Lag & Ordning ()
Love Explosion (Göteborg)
Ingo & Floyd (Stockholm)
Zeke Varg (Halmstad)