2019-05-12: Flyttar musikon och skivbasar till ny server samt byter php version. Kommer vara en del byggar framöver.

 


Nyheter | Band | Skivor | Bolag | Ljudfack | Städer | Listor | SKIVBASAR | Forum


The Violents
OBSERVERA!
 
Skivor:

Studio/gästmusiker:
1963 Jerry Williams - Mr. Dynamite (Orkester)
1964 Jerry Williams - More Dynamite (Orkester)
1965 Jerry Williams - Mr. Dynamite Explodes Again! ()
1966 Jerry Williams - Action... (Orkester)
Grupper: